6.Musikkvideo

Sorter fra ELDSTE til NYESTE  musikkvideo.

Ikke mellomrom mellom tallene.    NESTE oppgave: FOLKETS RØST