4.Hva skal hvor?

Tallene 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 skal brukes én gang hver i den rekkefølgen tallene nevnes i teksten. Et tall kan nevnes flere ganger, men skal bare brukes FØRSTE gang.

Ikke mellomrom mellom tallene.    NESTE oppgave: ONCE I WAS 7 YEARS OLD