4.Hva skjer videre?

Skriv BOKSTAV alternativene dere går for. Send inn svar på begge oppgavene samtidig, typ: AB

Alle svar går gjennom uavhengig av om de er rett eller ikke.    NESTE oppgave: ONCE I WAS 7 YEARS OLD