4.Hva skal hvor?

Hva heter film og folk? – Plasser riktig TALL & NAVN under de forskjellige bildene. 
BILDENE ligger i riktig rekkefølge. KLIPP langs RØD linje.    NESTE oppgave: MUSIKKVIDEO