3.Avis

Sorter fra ELDSTE til NYESTE forside/cover/plakat.

Ikke mellomrom mellom tallene.    NESTE oppgave: HVA SKJER VIDERE?