3.Avis

Sorter fra ELDSTE til NYESTE forside.

Ikke mellomrom mellom tallene.    NESTE oppgave: HVA SKAL HVOR?