2.Hva koster det?

Sorter fra den SØRLIGSTE til den NORLIGSTE hovedstaden    Neste oppgave 3.AVISRUNDEN