2.Hva koster det?

Sorter fra BILLIGSTE til DYRESTE vare.

Ikke mellomrom mellom tallene.    NESTE oppgave: AVIS