1.Historie

Sorter fra ELDSTE til NYESTE hendelse.

Ikke mellomrom mellom tallene.    NESTE oppgave: HVA KOSTER DET?